Програмен Продукт на ERICO

Фирма ERICO разработи програмен продукт –. Lightning Protection System Designer (LPSD).

Уникалният програмен продукт на фирмата ERICOR подпомага проектирането на различните технически решения и стандарти, в това число и по стандартите NFC 17-102 и UNE-21186. Въз основа на индивидуалните параметри на обекта, като размери на съоръженията, тип на мълниеприемника и изисквания по защитата, всяко решение при проектиране на системата за мълниезащита съответства на изискванията на конкретния обект.

1 2

Софтуера предлага проекция в 3D план, което позволява да се оптимизира местоположението на мълниеприемника, пътя на мълниеотвода и системата на заземяване на конкретния обект.

Функции на софтуера:

• Изработка на индивидуален дизайн на всеки проект;

• Използване на Метода на Сферата, На конуса и на защитната решетка за Конвенционална мълниезащита защита (ERITECH System 2000);

• Използване на Обемния метод за ERITECH System 3000;

• Използване на принципита на проектиране според стандарт NFC17-102 ESE за ERITECH System 1000;

• Защита според специфично зададено ниво на мълниезащита;

• LPSD представя резултати, план и коти на чертежите, чертежи на инсталацият, спецификация  и сметка на използваните материали;

• Снимки в JPEG формат на някои елементи е самия проект

Този софтуерен дизайн не замества необходимостта от проектиране на цялостна мълниезащита и практическите знания, но той е един инструмент, създаден в помощ на опитни инженери в областта на мълниезащитата.

 

LPSD позволява инженерите и партньорите на Erico, да правят възможно най-добрите проекти, съответстващи на за различните стандарти за мълниезащита в целия свят.

3 5
Изглед на полето за чертане 3D образ на начертания от дизайнеритете обект.
5 6
И област на защита от активен мълниеприемник.

Обектът е защитен!

 
Създаден от SEO оптимизация