System 3000

12

Фирма ERICO представя най-добрите решения за защита от мълнии за всички приложения, дали се използва във вариант на конвенционална защита тип ERICO SYSTEM 2000, ERITECH SYSTEM 3000 или хибриден тип, явяващ се комбинация от двата вида.

34

 

ERITECH SYSTEM 3000 е разширена технология за мълниезащита.
Благодарение на уникалните си особености, тази система надеждно прихваща разрядите на мълниите, които в друг случай биха ударили сградата и незащитените съоръжения върху нея и да нарушат целостта им.
Система ERITECH SYSTEM 3000 се състои от следните елементи:
•    Мълниеприемник ERITECH DYNASPHERE
•    Вертикален токоотвод ERITECH ERICORE
•    Брояч на мълнии
•    Специална система за заземяване с низко съпротивление.
които образуват пълна интегрирана система.
Всеки елемент се разглежда като независима част и едновременно с това е едно цяло останалите елементи на мълниезащитната система.

5

В динамическия етап на бурята, при приближаването на нисходящия лидер, полусферата или купола ERITECH DYNASPHERE ще натрупва напрежението посредством обемната връзка в него. Когато напрежението стане достатъчно високо, във въздушното пространство между сферата и заземителния прът ще се създаде пускова дъга.
Пусковата дъга има две следствия:
- тя създава голямо количество свободни електрони, които са необходими за изстрелване на възходящ стример.
- тя предизвиква внезапен „изстрел” на електрическо поле над мълниеприемника, което осигурява допълнителна енергия за създаване и преобразуване на силно разтящ възходящ лидер.

6 7 8
Статична фаза на разряд на мълнията Динамична фаза на разряд на мълнията Фаза на възходящия стример

Тези две следствия способстват за стабилния ръст на лидера за надеждното прихващане разряда на мълнията. Размерите на въздушното пространство между купола и заземителния прът се подбират така, че електрическата дъга да възникне само при наличието на външно електрическо поле, и да е достатъчно силна, за да създаде стабилен възходящ лидер, който да набере сила и успешно да обхване нисходящия лидер (мълнията).

9

Мълниеприемник ERITECH DYNASPHERE е бил разработен с оглед на това да удоволетворява условието за стримери с контролируема емисия. Понятието „контролируема” е много важно тъй като прекаленно ранния изстрел на стримера е неефективен - външното поле може да се окаче недостатъчно, за да преобразува стримера в лидер и той ще спре да се увеличава. При което ще остане обемен заряд, който може да подтисне следващите опити за изстрелване.

Друг вид обемен мълниеприемник SYSTEM 3000 е ERITECH INTERCEPTOR. Той е разработен специално за малки обекти, за които не се изисква голям радиус на защита, както при ERITECH DYNASPHERE. В основата на ERITECH INTERCEPTOR лежи технология, подобна на ERITECH DYNASPHERE, но негочия по-малък размер го прави пригоден само за обекти с не голяма площ, като група антени или обекти с височина до 20 м.

Вертикален токоотвод ERITECH ERICORE

10

Той е неотменна част от ERITECH SYSTEM 3000, екраниран, изолиран мълниеотвод ERITECH ERICORE провежда тока на електрическия заряд от тока на мълния към земя при минимален риск от възникчане на странично искрене. Благодарение на уникалната полупроводяща външна обвивка, електростатичната връзка на строежа се осъществява чрез междинните упори на кабела.
Вертикалния мълниеотвод ERITECH ERICORE започва да се развива след задълбочено проучване на растежа на потенциала на напрежението в конструкциите в следствие попадения на разряд от мълния. Този кабел се роизвежда от внимателно подбрани диелектрически материали, които създават капацитивен баланс и помагат за цялостната изолация в условията на високите импулси.
Уникалната особеност на ERITECH ERICORE е ограничението на разрядния ток и едновременното поддържане на електрическото съединение, което гарантира минимален риск за сградите, обитателите им и чувствителната електроника.

ERITECH ERICORE осигурява специални работни параметри за всеки етап от управлението на мълниеразряда, за да носочи безопасно енергията към заземителната система.
Като пример можем да посочим сравнението между стандартен мълниеприемник с дължина 50 м (медна лента 25х3 мм) и мълниеприемника ERITECH ERICORE, който използва електрическото поле от възникването на разряда във въздуха (номинално 3 MV/m) и напрежение в края на кабела (250 V) е качеството на критерия за „отказването” на вертикалния мълниеотвод.
Стандартния мълниеотвод би давал повърхностно искрене или протичане на разряд при ток на мълния още при 30 kA. От друга страна екрания или изолирания ERITECH ERICORE може да се справи по-добре с още по –големи токове на мълния. Тази стойност превишава тока на мълния само в 5 % от случаите на мълния или примерно 1 път на 30 год. в региони с плътност на мълниите 5 пъти разряда на 5 км 2 80 дни с мълнии.

 

Основни предимства:
- Импулса на мълниеразряда върви в кабела, а по проводниковата външна обвивка, свързана с конструкцията през металната прожедутъчна основа на кабела, което означава , че вероятността за странични пробиви е минимална;
- Малкото характеристическо съпротивление на кабела води до минимум електрическия пробив;
- Кабела може да се полага далеч от чувствително оборудване, елктропроводи, метални конструкции и зони , където работят хора
- Използване на един единствен вертикален токоотвод вместо множество такива.
- Лесен и опростен монтаж
- Минимални технически средства за обслужване.

 
Създаден от SEO оптимизация