Теория
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА CADWELD - СИСТЕМА ЗА ЕКЗОТЕРМИЧНА ЗАВАРКА

ЗАЗЕМИТЕЛНИ И КАТОДНИ ВРЪЗКИ

CADWELD е система за екзотермична сварка за направа на електрически връзки. Системата CADWELD включва: сваръчен материал, форми, комплект инструменти и съответните аксесоари.

1.    СТАНДАРТИ

Системата за екзотермична сварка CADWELD трябва да отговаря на приложените изисквания в стандарт ANSI IEEE 80 "IEEE Ръководство за безопасност в заземленията в променливотокови подстанции" и на стандарт IEEE 837 IEEE "Стандарт за качеството на постоянните връзки, използвани в заземленията на електрическите подстанции ". Независимите данни от изпитвания, удостоверяващи съответствието на Стандартите IEEE 80 и IEEE 837 трябва да бъдат лесно достъпни.
Екзотермичните системи за заваряване според следващата спецификация трябва да отговарят на OSHA Националната Призната Тест лаборатория, подобно на Застрахователните Лаборатории към ANSI UL 467 “Заземяване и свързаното с него оборудване”.


2.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Системата за екзотермична сварка CADWELD се използва за направа на електрически връзки между мед-мед, мед към стомана или мед към чугун и катодни приложения.

a.    Връзките, направени с CADWELD трябва да бъдат подходящи за директно полагане в земята или бетон, да са устойчиви на външни въздействия и да не корозират или да не се влошават по време на живота на заземителната система.

b.    EXOLON са металургични връзки, подобни на CADWELD връзките, но са предназначени предимно за закрити помещения или затворени пространства. Формата на EXOLON използва система с двоен филтърен елемент, който премахва 97% от дима.


3.    МАТЕРИАЛ

Заваръчните форми на CADWELD се правят от:

a.    Графитен материал, който издържа на високи температури, които ще предоставят средна продължителност на живот, не по-малък от петнадесет екзотермични сварки.


b.    Кордиеритни, керамични или други материали, подходящи за направата на една връзка.

Началният материал (където се използва) трябва да съдържа алуминиеви, медни и железни окиси. Не трябва да съдържа фосфор, магнезий или всички разяждащи, токсични или избухливи субстанции.

Ниско напреженовата батерия (където се използва) използва система на електрическото запалване, без изходен материал.

Заваръчния материал за заземителни връзки трябва да съдържа меден окис, алуминий и не по малко от 3% калай като мокрещото вещество.Материалът за катодна сварка не трябва да съдържа калай, но ще съдържа ванадий.

4.    КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО

Сваръчния материал се контролира при производството и също така следва строги процедури по контрол на качеството и инспекции. При изпращане на готовия продукт от фабриката, той се придружава с номер на преминат качествен контрол.

a.    Производителите трябва да са сертифицирани по ISO9001:2000.

b.    Производителите трябва да са свързани с проектирането и производството на  системи за екзотермични заварки поне двадесет (20) години.5.    ОБУЧЕНИЕ

Използването на системата за екзотермична сварка изисква минимално обучение. Персоналът във фабриката на ERICO отговаря както на телефонни запитвания относно начина на работа с CADWELD , и предоставя технически инструкции за направа на екзотермичните връзки. 
 
Създаден от SEO оптимизация