Метод на Фарадеевия кафез


Метод на Фарадеев Кафез

1Фиг. 1 : Пример за употребата на метода на решетката

Когато се използва метода на решетка при планирането, тогава се постига цялостна защита на равнинни повърхности, при положение че са изпълнени следните условия:
А) улавящите проводници трябва да са наредени на:
- всички ръбове (первази) на покрива
- да покриват цялата площ
- върха на покрива, когато наклона на покрива е по-голям от 1/10 (фиг.3)(указания: плоските покриви обикновено имат наклон от 2 -5 , за да може водата да достигне улуците. С това се получават леки възвишения, които не се вземат като върхове на покрива).
Б) Външните странични области на покрива трябва да са покрити с улавящи устройства, когато височината на сградата е по-голяма от радиуса на съответната “сфера”.
В) Широчината на улавящите устройства не трябва да превишават дадените стойности на защитния клас (фиг.2).
Г) Мрежата от улавящи устройства трябва да е така изпълнена, че токът винаги да може да отива в Земята поне през 2 токоотвода.
Д) метални инсталации не трябва да стърчат от защитените пространства.
Е) Улавящите проводници трябва да са така наредени, че да отиват по-най-краткия път към земята.

2Фиг. 2: Пример за проект на плосък покрив

3Фиг. 3: Пример за проект на улавящи мълниеприемна мрежа заострен покрив

4Фиг.4: Пример за употребата на метода на решетка

 
Създаден от SEO оптимизация