DEP – RS232/423/422

DEP

Защита на информационни линии

Особености

• Допълнителни 1500 Watt (>100 Амплитуда 8/20μs) способности – силна защита

• Моделите покриват RS-232, RS-423, RS-422 и RS-485 интерфейси

• Осигурява едновременно  линия на сигнал-земя и  сигнал-земя към защитното заземяване

• DEP RS232/25/25 защитава всички проводници – окабеляването /pin конфигурациите не е нужно да са известни

• Plug-in защита – опростено инсталиране

 

1 

 

CRITEC ® линията за защита на информационни линии и оборудване е предназначена за защита на оборудване със сериен I/O интерфейс от вредните ефекти на индуцираните и преходни пренапрежения.

DEP защитите са комплектовани с мъжки-женски входове като DB9 и DB25 кутии за лесна инсталация към серийните портове на крайните устройства.

За портове RS232/423, DEP модели ще позволят пик на работното напрежение до 15 волта, с 9 или 25 PIN-ова защита.

За RS422 / 485 портове, DEP RS422/9/9 дава възможност за до 9 волта работни, и е DB9 кутия.

Заземителния „летящ” проводник е предвиден за връзка със защитното зеземяване.

 2

Схема на пренапреженова защита (арестор) за информационни линии (DEP)

3

 
Създаден от SEO оптимизация