SLP - Телефонни линии

SLP

CRITEC® RJ11 Защита за  Телефонна Линия

Особености

• RJ11 гнезда– лесна plug-in връзка за 4 или 6 проводникови RJ букси

• включена 6.5” връзка– не се изискват допълнителни кабели

• SLP RJ11 е в листата на UL®497A

• L-L & L-G защита – за пълна защита.

Серията от пренапреженови защити на ERICO SLP1 RJ11 предлага защита за телекомуникационно оборудване, което се свързва посредством RJ11 букси. Проектирано за традиционните (2 два проводникови) телефонни кръгов. Продукта също така е приложим и при модеми и ADSL връзки.

Защита SLP1 RJ11 е в листа на UL като помощен арестор, проектиран за използване в сградите, където основните защитни устройства са инсталирани на обслужващия вход.

SLP1 RJ11A е високо енергиен многостепенен арестор , който се изисква за UL приложения, където са необходими високи нива на защита

 

1 

• Автоматична Схема на пренапреженова защита (арестор) за телефонни линии (SLP)

2

 
Създаден от SEO оптимизация