UTB - Защита за Информационни и Сигнални Линии

Защита за Информационни и Сигнални Линии 

 

Как да изберем пренапреженовата защита за информационни, сигнални и контролни кръгове

Знанието, къде да се инсталират арестори може да бъде трудно. За да се гарантира икономически ефективната защита за информационни, сигнални и контролни кръгове, трябва да се вземат в предвид два въпроса:

• Къде трябва да бъде инсталирано SPD устройството?

• Какъв тип SPD е подходящ за всеки тип кръг и местоположение?

Къде трябва да бъде инсталирано SPD–то?

Комуникационните устройства са подложени на риск от преходни, индуцирани импулси в свързаните по между си сигнални линии. Използването на пренапреженови бариери, инсталирани на всеки край на линиите, осигурява рентабилна защита. Комуникационните или сигнални линии, които влизат и излизат от сградите са изложени на най-висок риск. При тези обстоятелства, защитните устройства трябва да бъдат инсталирани в точката на влизане или на извода от оборудването. Вътрешното окабеляване, което е по дълго от 10 to 15m, трябва също да бъде защитено. Усукването или екранирането на кабели осигурява ниво на защита, обаче то не трябва да се приема за достатъчно за чувствителните интерфейси, които характеризират комуникационните устройства днес.

Как да изберем SPD-то за дадено място

Трябва да се разгледат пет параметъра, за да се гарантира, че пренапреженовото защитно устройство, използвано при информационни, сигнални или контролни кръгове е ефективно и не въздейства на правилната работа на веригата.

1) SPD устройствата са проектирани да ограничат по-големите пикове на преходното напрежение до установяване на безопасни за консуматорите нива, но да не нарушава нормалните сигнални напрежения. Като пример за ограничителното напрежение на аресторите (SPD) трябва да се избере приблизително 20% по-високо от максималното работно напрежение на веригата.

2) Нивото на линейния ток SPD-то трябва да е достатъчно за задържане на максималния очакван сигнален ток.

3) Честотната лента на SPD - то трябва да е достатъчна, за да позволи правилно функциониране на системата без неблагоприятно затихване. Това гарантира, че отслабването на арестора при номинална работна честота на системата няма да надхвърли посочената граница. За повечето арестори (SPD-та) данни за честотата на затихване или максималната препоръчвана скорост са обикновено определени.

4) Извода на връзката, метода на монтаж, броя на линиите, които се защитават и други физически аспекти, трябва да се вземат под внимание.

5) Нивото на пренапрежение на SPD-то трябва да бъде подходящо за предвиденото място. За кръгове вътре в сградата, ниво на пренапрежение от 1-5kA обикновено е достатъчно. За защита на кръговете, които свързват незащитените линии, влизащи или излизащи от обекта, се препоръчват 10-20kA. Като алтернативен протокол или стандарт може да се даде, това определяне на по-горните параметри. Всички UTB продукти са с паспортни 20kA, за по-горе изложените райони.

1

2

3

4

 

Наименование

Кат.№

 

Преходна универсална бариера

 

1

UTB 5 SP - 2А

702861

5

 

2

UTB 15 SP - 2А

702862

3

UTB 3 0SP - 2А

702863

4

UTB 60 SP - 2А

702864

5

UTB 110 SP - 2А

702866

Преходна универсална бариера

 

1

UTB5DP

702886

5

 

2

UTB15DP

702887

3

UTB30DP

702888

4

UTB60DP

702889

5

UTB110DP

702891

Сменяеми вложки за преходна универсална бариера

 

1

UTB-5M

702805

 

2

UTB-15M

702815

 

3

UTB-30M

702825

7

4

UTB-60M

702835

 

5

UTB-110M

702845

 

6

UTB-SM

702865

 

Преходна универсална бариера компактна серия

 

1

UTB 5S - 1,5 А

702802

 

2

UTB 15S - 1,5 А

702812

3

UTB 30S - 1,5 А

702822

4

UTB 60S - 1,5 А

702832

5

UTB 110S - 1,5 А

702842

6

UTB 5D - 800 mА

702803

7

UTB 15D - 800 mА

702813

8

UTB 30D - 800 mА

702823

9

UTB 60D - 800 mА

702833

10

UTB 110D - 800 mА

702843

11

UTB 30 PS

702824

12

UTB MP - 2A

702856

 
Създаден от SEO оптимизация