Фундаментно заземление
Фундаментно заземление

Този тип на заземител се състои или от заземителен пръстен извън рамките на строителното съоръжение, който е в контакт със земята над 80% или от заземител – фундамент.

Изисквания

Фундамент-заземителя трябва да бъде изпълнен като затворен пръстен и да се намира във фундаментите на външните стени под най-долния изолационен слой. Това важи също и при използване на фундаментни полочи. При фундаменти от армиран бетон трябва да се постави фундамента на най-долния арматурен ред.
Трябва да се избегнат всякакви евентуални загрявания или изолиране на фундамента. Фундаментите все по-често се снабдяват с топлинна изолация или се изграждат върху изолирано изкуствено платно (строително фолио и др.). При подобно изпълнение на монтажа фундамент-заземителя губи своите функции като такъв. В такъв случай е нужно поставянето на нов заземител.
Подредбата на допълнителните заземители се осъществява според норма в чистия слой или ако височината не позволява това, тогава под него (фиг.2).    

1
Заземяване при изолиран фундамент

При големи сгради косите връзки трябва така да се положени, че площта обхваната от фундамент-заземителя да се разделя на полета максимум 20м х 20м. С това се постига по-добро потенциално протичане и управление.

2
Фундамент в бетонна плоча с арматураИзисквания към материалите

Изискванията на нормите са материалът да е или от поцинкована лентова стомана, чието сечение да е минимум 30 х 3,5 мм, а дебелината на цинковия слой-70 μм, или от кръгла стомана с диаметър от мин. 10 мм и цинково покритие от 50 μм.
Връзките от различни материали във фундаментите и извън тях в Земята трябва да се извършват според специфичната им задача. Препоръчително е използването на специализирани клеми.

3
Фундамент-заземител с присъединителни изводи

Планирането на фундамента, който в същото време се използва и като заземител при вътрешните и външните защитите, трябва да започне сравнително рано, за да могат да се нанесат всички необходими детайли, като присъединители и местата на заземяване.

4
Отводител в арматураЗаземителни точки

Точките за заземяване в бетон или в стена на сграда са неподвижно положени присъединителни точки, които са свързани с фундамент-заземителя. Тяхното предимство е, че свързването към тях може да стане тогава, ако е необходимо.

5
Заземителна точка в стоманобетонен стълб


Напълно е възможно, още при самото изграждане, да се монтират необходимият брой точки във всеки стълб и на всеки етаж.
 
Създаден от SEO оптимизация