GEM - смеска за подобряване на съпротивленията на почвата

GEM - Смеска за подобряване стойностите на заземлението 

Това е специализирана смеска, разработена от ERICO, която се прилага около заземителните проводници или заземителната система на места, където местното съпротивление на почвата е високо (Пример - скалиста или песъчлива почва) и постигането на заземление в съответните граници според Наредба №8 е трудно по нормалния начин.

 1

GEM гарантира подобряване на съпротивлението на почвата в дългосрочен период от време.

ERICO прави изследвания в продължение на 13 години на 9 площадки в САЩ за определяне точната „ефективност” на GEM-а.

Въз основа на резултатите от тези изследвания може да се направят следните изводи:
• Резултатите потвърждават очакваните промени в съпротивление на почвата, което зависи от влажността и съдържанието на вода, а след това - налице е (намалява съпротивление)Þобратнопропорционална връзка (висока влажност

• Способността на GEM за намаляване на съпротивлението на електродите, както и сезонни и дългосрочни промени в стойностите на този параметър е изпълнен успешно. При всички изследвани електроди за намаляване на активното съпротивление на заземителните системи, както и сезонни и дългосрочни промени е повече от 50%.

Начин на използване на GEM при фундаментен заземител/ заземителен контур

Разпръсва се достатъчно GEM за равномерно покриване на долната част на изкоп (Според таблици в Ръководството за употреба).

Поставя се проводника и след това се поктива отново с GEM.
Оставяме GEM-а да се втвърдят.
Внимателно заравяме изкопа с GEM-а.

2

 

Начин на използване на GEM при съсредоточени заземители

Прави се дупка на дълбочина по-малка от дължината на заземителния кол
Вкарва се заземителя Сипва се подходящо количество GEM (според  таблиците) около кола. Запълва се останалата част от дупката с пръст.
3

 

Наименование

Кат.№

Количество

Erico

Бетонна смес за подобряване на съпротивлението на почвата - GEM

163670

11.5 kg

1

 
Създаден от SEO оптимизация